להצמיד שפתיים

 

הצמדנו שפתיים

ובלהט אדי פינו,

החדר חומם.

טיפות ניגרו מקירותיו,

מנורת הלילה אשר דלקה:

קיצרה,

בפיצוץ עז התנפצה.

ואנו רק להצמיד שפתיים

הוא שביקשנו

 

                                         10.1.06