צעיר לימים

הייתי תמים

בתמימות העצמתי כוחי

ללא סיבוכים

שושנה בלי חוחים

לא ידעתי עצבות ובכי

 

בטבע ציות

לשמחה ובריאות

שמתני נפשי בכפה

גדלתני כאם

באהב אילם

...עד שברתי מגן הקליפה