בֵּירוּרִים

 

חיבור אל העומק,

בירור פנימי,

מי אני.

 

הנפש המיטלטלת

בין חול לקודש

מרגישה חושך.

 

רצון לאור,

לאור הגנוז,

לדעת כל פשט, דרוש ורמוז.

 

מה יקרה בפרד"ס,

איש לא ידע,

חידה...

 

לקצץ בנטיעות,

ואולי למות,

תמימות.

 

הרצון להציץ

ולצאת בשלום,

חלום.

 

להיות שפוי,

טבעי,

ולפתור את חידת העצמי...