ראש העיר

הוא לא ראש העיר.

 

 

הכביש לרמאללה מוביל גם לתל אביב.

אביב?