פעמוני קולך - שיר לבי, מהדהד בצליל עצוב. ברק עינייך - מקסם חלומי שנתבדה: נוצץ ולא זהב. חיוכך - שכור יין-יגוני. פרח את - שתה דמעותיי. את שירי - רקמת ערבי אלול, צועקים את פריים כי בשל. נולד שירי - מי ינגננו ?