דרך המלך או דרך עפר

השמים מבשרים על גשם

זה לא שאת לא יפה עכשיו

פשוט אני עצוב ואת לא משמחת

מים רבים לא יכבו את האהבה

הם רק יציפו אותה עד כלות

דרך המלך או דרך עפר

או דרך מיוחדת לבהמות

הארץ פצתה את פיה

וימותו אלפים מבני עמי

והיונה עוד לא הגיעה

ואולי גם לא תגיעה בדורי

זה לא ייאוש שמציף אותי

את הייאוש החליפה האדישות

זה לא משנה אם נאכל או נרעב

זה לא משנה אם נחיה או נמות

דרך המלך או דרך עפר

הנהר עלה על גדותיו

זה לא שנתתי הכל בשבילך

פשוט לא יכולתי לתת יותר

היופי כבר חלף מן העולם

השירה את מקומו תופסת

מה עין כחולה יכולה

על אישה כעורה שכותבת

ומי ישקני מים לעת זקנה

ומי ייתן לי בית ללשון בו בשבת

מי יאכילני כשכבר לא אוכל

ומי תשכב בחיכי עד מוות ...