מבט נוקב, שפה צרובה. יד ברזל, אגרוף קמוצה. פלישת הרע, גניחת הלב. ייסורי הגוף, מכאוב צורב. בריון תקיף, אלים וגס. נבל טמא, שטן מוטרף. מנהג הפקר, בעל כורחה. מעשה סדום, בצל חשכה. מעשה שהיה.