כשאבין את אותם הדברים כבר אדע הכל. לא אדע כי הידע נחלק, אך אבין. וההבנה אינה נחלקת, ההבנה חובקת עולם. ולא אשתעמם; כי ההבנה אינה נחלקת, ושלמות אינה משמימה- שלמות מביאה שלווה...