כמה אלימות, כמה נכונות להידבק למטרה
כמה אפליות, כמה טעויות שנכנסו אל המגירה
כמה הכללות, כולם בני זונות וזה נותן לי השראה
כמה ייסורים כ"כ חסרים לפני ההמראה
כמה עקרונות, כמה הצהרות שנאמרו בלית-ברירה
כמה ויכוחים כמה דיבורים שמתחרשים מול ירייה
כמה אסונות כמה רעידות נשאר לבד לא מבחירה
כמה עקבות בין כל החולות שמתפזרים מול המראה
כמה הקרבה, כמה אהבה שמונחת בלי שמירה
כמה ייצורים שלא רצויים מחבלים בכל צורה
כמה ילדים לא תמיד בוכים כי הם בתוך ארון קבורה
כמה ילדות מתדבקות על הדלתות כי לא בוצעה שם חדירה