שהרגע לא יעבור
שלא נתרחק לעולם,
לא רוצה שוב ליפול
כי שבע יפול וקם
אליך מנסה לחזור

מנסה להפיל מחיצות
שנבנו במהלך השנים
על ידי אהבתך שדחיתי
ואפילו ההפך, שנאה החזרתי
סרבתי לפקוח עין ולראות

אני פה מחכה לתשובה
האם אתה עוד כאן לידי?
אני יודע ששבתי מיראה
אבל זה מפני שחששתי
שממך לא אקבל עוד אהבה...