מרגישה את הגוש שעולה ונתקע

עולה עד צפון הרצועה

גוש גדול, מעיק, לא עוזב, מדחיק

נקטף בחטף של דמעה