לאט לאט זה מצטבר

המירמור והשירים

אני זורק את מה שיש

אפס מגיבים

לא ביקשתי חיי תהילה

לא ביקשתי תהילת חיים

רק מעטפה צהובה אחת!

ואולי איזו המלצת עורכים...