בראשית, מעט לפני

אחוזים בעקבות קרני-השחר

במימיות הבריאה

הרקיעים עוד זוכרים את התוהו

עוד יודעים להקוות, לקוות לרקיעים

בין מים למים, התקוות הלבנות הללו

חייבות להיווצר

עוד בטרם יחלו להשתנות

הארץ תתכווץ תתרחב ולבסוף

הסוף טרם עלה במחשבה

לפנינו

פניך עוד לא עלו במחשבה

לפני