בשורה מצוחצחת יעמדו כולם
שיר קינה בניגונם המר
על חיילים שנפלו בהר
ורשרוש הומה אדם מולם.

בעמק יימק לוחם נוסף
בעוד סבו מרשרש בשפתיו
על נכד שאין לו שותף
וכושלי מוסר יעקרו את שיניו.

הניגון המר יישאר בערמותיו
כי לעיתים שוכחים כולם:
על כל דם שנשפך נשען שעל חדש.