הלומות הגשם הן כל שנותר לנו,

אפילו הפרח כבר ממוטר.

שלכת באה להזכיר,

גם אם הקור אינו מקפיא

העצים זוכרים.

ריחות האספלט מזמן התערבבו עם ריחות העפר -

תינוק כבר יודע מה שאני לא אדע:

האור בא מהרקיע.

 

פעם ידעתי,

מה שלעולם לא אדע,

מה ששכחתי.

 

2001