אינני נרדם ללא קריאה מהבילה לכנפי השכינה:

דעי, אנוכי כפות לך במילה האחרונה לעת ערב

והיא – מסרבת, כמעמידה במבחן שאכן והנני בן-ערובה.

 

כנפי ברקים מתעתעים בלבי כחזון כל המלעיזים

גל קריאות פעורות קורן לעברי

אך תשובה לה כולי פועם: אין.

 

ולפתע מיטתי רוטטת וגופי מהביל

קריאתי גוברת מכוחי לזעקה בחכי:

"לא לכבשן אפול!"

 

וכמתנה בהיסח-דעת

עיניי מפעפעות בקדרת הרותחת

וידיי קורסת מנטל הלילה

והנה היא מתגנבת,

הנה היא חובטת:

שאגת החלימה החוצבת.