עֵינִי – הבטחתי לך טוהר
בעוד אחותך – בכיעור.
מיטה ומשקה בכוס אחת לך כיבסתי.

כל ניגונֵי היום דממו ואילם הייתי,
כל מחולות-אתמול שקעו ויד שלחתי
וחלון כל-רוע לך חתמתי.

אחותך שכחה ייחוסה,
את – בחלימה שקעת
ואני –
טכס אשכבה לאישה עשיתי.