שמים בצבע תכלת

רק אני שוכב והדרך נפתחת

שני נרות יוקדים

שמעתי לב ישן שבוּר יד

רציתי בית יותר עמיד יותר

חשבתי מה יותר שלם יותר

שלמתי יותר שכחתי יש

שבת בצבע תכלת