הלכתי בזהירות

כמו על קוצים.

בעצם

זכוכיות.

כן, זכוכיות.

בקבוקי בירה נגרסים

תחת רגלי.

דמי זב

ואין לתאר עד כמה

עד כמה

אני נהנית.