האדם - ראי מולדתו

והמולדת היא

ט

ב

ע

ואבא אומר

מה אתה עושה

ואני?

ש

ו

ת

ק