ריחות – העלווה, שלתחיה עם בוא הגשם – מתעוררת; שלהבת – יורקה, נוצצת בעיני – כל. על ראשיתו של סתיו, היא מבשרת ועל חזרת – הטבע לחייו. אגלי – הגשם, נפול – נופלים, בנטפי – מים; קרירים, כמי המעיין בהרים. הטבע, שב לאיתנים, מנבכי – יובשו של הקיץ, בבשרו לנו – יום מחר בהיר.