בס"ד

אני רוצה לדעת לכתוב

אני רוצה לדעת להביע

לרגש, לזעזע, להפתיע

אני רוצה שמילותיי ישאירו חותם

יזרמו כמעיין

יתגברו על המכשולים

ויהפכו למקור חיים

אני רוצה שהמילים יבעבעו, יחדרו

יפרחו כבועות וימלאו את העולם

בשלל בועות עגולות וקטנות

אני בטוחה שאם טיפה תתאמץ

הבועה תתפוצץ 

ומתוכה תיפול

מילה שמכילה הכל