הים הקסום הכחול

השקיעה מעל צמרות:

הדקלים

וגגות הבתים

וראשי האנשים

המתפעמים

 

העצים שהיו נטעים

שהרחיבו גזעים

ונוף דקל צמרת

כאילו נוצר

בארץ אחרת,

 

ארץ אחרת

נוף אנושי

סביבה מובחרת

עניין רגשי.