רציתי לרקוד

במקום אותה להבה,

להסחף עם זרמי האוויר,

לשוט

לאור מנורה.

 

אוּכַל לחמם,

לסנוור בסיבוב

ולהתיז שעווה,

רק אם תתן לי

לפזז לידה.

 

אגדל עם מחיאות הכף

ואצית אבק שריפה,

אודיע לעולם על מחולי

ואספר

על התמכרות סוחפת

לאש,

לדליקה.

 

ולבסוף אדעך

ואתמוסס בשאריות הפתילה;

הו,

זהב ומרגליות

אעניק

רק כדי שאוכל לרקוד

כנשמה.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

תודה לסוסת אור על ההשראה שקיבלתי מיצירתה "(הארקוד?)"