פלפול נקודת חיבור

מערכת העלון "פלפול", המיועד לבני נוער דתיים, ויוצא לאור ע"י 'נקודת חיבור' - בית מדרש צעיר לנוער מיסודה של ישיבת 'הר-עציון'

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה