במקום

 בו שורר היאוש

צומחת האהבה

של לבבות שסועים,

המתגלגלים חבוקים

במורד הנשמות האבודות

אל השאול,

המכלה את היאוש

ושומר על האהבה.