שני דברים טובים
 לימדני קוהלת:

"האחד
עת לומר דבריך
אם יש בם תועלת

 

"