בס"ד

אני מחכה לשמחה הגדולה שתבוא

אני רוצה לעלות ולגדול

אני מחכה ורוצה אהבה גדולה

 

אני מחכה למשיח ולגאולה קרובה

אני מחפשת קרבת אלוקים גדולה

 

אני מייחלת לי עוד הרבה שנים טובות

אני רוצה נסיונות