אמור לי

?מדוע אתה שקט

,תשיר

,תספר

,תשחק

תצעק

תעשה משהו

רק אל תשכב כך

.דומם

אמור לי

?מדוע ליבך אינו פועם