שק של עצמות
מחוברות,לא קשורות
גל של מחשבות
הוזות, נשברות
חיים ארוכים
חוסר משמעות
אי ודאות
כאב עצור
לב עכור
התמודדות חלקית
מיתה...

תמצית נפשי האבודה.