זמזומו של הזבוב שנקלע
לשקית זבל ונכלא בה
מבטא את הפיוט הנשגב ביותר
של זה שהגיע לגן-עדן
ויודע
שהוא