אוהב חושב רעב דואב כותב

יצירה

לובש חובש רועש קורס

כובע

תילי שירים נכתבים

אנחנו אותם אוהבים

אך שאלה אחת תשאל

מה הקשר בין שירינו לעם ישראל