דמויות חסרות עיניים

רודפות אותו בחלומותיו.

הוא ניעור שטוף זיעה

וכל כולו רעד.

הוא אינו מסוגל

להרדם שנית

ומתחיל לצעוד.

רגליו מוליכות אותו

אל המקום

שליבו מבקש.

בפתח הדלת

צמרמורת אוחזת בו

ואינה מרפה.

נקישה קלה וחריקה

נשמעות.

הכאב הפעם

היה חד ועמוק

יותר מאי פעם.