ארץ ישראל שלי להיכן הלכת לי? ארץ מכורתי, ארץ ילדותי התמימה שבה אף דלת בפניי אינה סגורה וכולם זה לזה את פניהם מאירים גם ללא סיבה, ובלי קשר להכנסה. ארץ שבעת מלחמה, ובכל זאת מלאת חמלה. וקנאה ושנאת חינם בה יש רק מעט כי לכולם בה יש פחות או יותר את אותו דבר. והדגל הוא דגל,והימנון הוא הימנון. והחברה קיבוצית ועוטפת,ולא זרה ומנוכרת. אז איה את ישראל שלי היפה והתמה? כי מזה זמן רב מחפש אני אותך אך את מתעקשת להמשיך ולהסתתר לך שם איפה שהוא בשנות החמישים שישים כשהיית עדיין צעירה ויפה.