ואיך שוב

הולכת שולל

מגוללת גולל

על מה שמרגיש

לי

ומתחיל לפעם.

 

ואיך זה אפשר

איך זה הותר

שנפרץ לי

בפנים

אי-ה השומר?

 

האזיני ללב

הוא יודע

דוממי עצמך

הוא שומע

אז למה עכשיו

הכאב

שוב

גובר??