כואבת את לכתך

עוד טרם הלכת.

אבלה עלינו, על שתינו,

עוד טרם הוכרזה שעת המוות הרשמית.

 

עוד לא תקעת את הסכין,

אבל רק מאחיזתך בו

אני כבר מסיקה

את תנור המוות שלנו.

 

 

עוד שואה קטנה בחיי.