יכולתְ

באותה המידה,

לבתר אותי

ולקרוע את ליבי מתוכי,

ככה,

בברוטאליות.

להותיר אותי

עומדת,

שותתת דם.

 

התוצאה היתה נותרת

אותה תוצאה.