כד גדול, מעוטר

על הראש

כד שבור, מנופץ

טמא, אין לו טהרה

חיברתי חלקיו, כמו פאזל

כמו ילד

 מתחיל להפרד עכשיו, בכאב

אחד אחד מרסיסיו

ואז.. הקלה