ואקרא במדבר דברים

בקול

בקול אצעקם.

פונה אני אליך יוצרי!

פונה אני אלי...

פונה אני אנה ואנה

וחוץ מרוח אין כאן דבר.

איה גב המים לצידו מנוחה?

מעלעלת בדף, מעלעלת במילה

בשתיקה מקבלת עול המולה...

כי לגב המים המסע רק החל

ואני

רבקה...? לאה...? רחל...?

רק לשטף האבק ולשטוף הפנים

קוראת במדבר דברים.