אל כתם חלומותיי

רוח ערבית נכנסת

מבעד לחלון הפתוח

במרפסת הדירה

הצופה גן ושדרה

 

רוח מערבית קלה

מבעד לשדה הירוק

אשר בתוך מחשבותיי

נודדת בין התלמים

אל המרחקים

אל האופקים.

 

הנה היא באה בעקבותיה

תמירה ונאווה

לוטה צעיף אפרפר

המתעופף קלות

ברוח האורנים הנושבת

בינות לשדרה המקפת

את יופייה חושפת.