והנשימה רועדת

והנשמה מבקשת,

די, לא עוד

לא עוד מחיצה שמתגבהת בין שניים

לא עוד יחידה שמתחלקת לשתיים

רק אחד, אחת, שלם ושלמה

במחול מופלא של תיאום ואהבה

מחול שמביא גאולה לעולם

מחול שנותן רפואה לכולם

מחול של אחד, שהוא גם שניים

מחול משובח ויפה כפליים