בן מלכים

    שהפך תרנגול

עכשיו מנקר

    בכסא המלכות

 

ובני הארמון

    מבטם נמלא חמלה

על הילדון

    המשחק באורווה

 

לבוש המלכות הופשט

     חבלי הבוץ והארגמן

ראשו מחדש קושט

    חבול, ובבוץ- מדוגמן.

 

לא בן מלכים שהפך תרנגול.

    זהו בן מלכים שהפך לבן תרנגול!