"תן לנו ערב שירה"

נשיר

נרקוד

נזמר

ומה תשווה לי?

אהבתך?

מאהבת אמת?!

אמת!

תשווה לי מאוד

וארקוד

ואקפץ

ואזמר

לנים מנפשי מלאה

עוד שנה.