ככה פתאום ברגע סתמי אחד העולם משתנה. "מילה שנאמרה בלי דעת" כמו הטלת אבן לשלולית. כל מה שהיה עד לאותו רגע נגמר, נשכח ואפילו קשה לשיחזור... ומאותו רגע העולם אחר... צבעוני סוער שוצף קוצף מדהים מה שרגע סתמי אחד ומילה גם יכולים לחולל.....