בוא נרקוד ריקוד אחד אחרון,

לפני ששנינו הולכים לדרכנו, נפרדים,

נרקוד אותו לאט לאט,

נביט  אחד בשני,

נגלוש לעולמות אחרים,

כי זהו הריקוד האחרון שלנו,

מול השקיעה ,

מול הים הכחול.

 אח"כ הריקוד יגמר,

ושנינו ניפרד לנצח,כמו בפעם הראשונה,

אז בוא בריקוד הזה נישבע,

שלא נעזוב אחד את השני,

ושלמרות שהכל נגמר,

וששנינו נעלמים באופק,

נאהב אחד את השני בזכות הריקוד הזה,

כי אין דרך אחרת .

 בוא נרקוד ביחד את ריקוד אהבתנו,

הריקוד האחרון שלנו ...