איך לא הבנתי מה הרגשת,

איך לא הבנתי מה חשבת,

איך באותה שניה לא עלתה בפי אותה המילה שיכלה, אולי,

להשאיר אותך איתי לתמיד.

אבל חבל היא לא יצאה.

היא לא נאמרה.

ההפסד ניכר בעיניים.

אתה.

איך לא הבנתי אז את המשמעות של להיות לבד.

איך לא הבנתי שאהבה לא קיימת בלעדיך.

עכשיו אני ממש לא מאמינה,

איך אז לא הבנתי שאהבתי היתה תמיד אתה.