אהבת חיי. עומדת למול עיניי, אני לא יודעת להבחין. נפגעתי ממך. אהבת חיי עומדת למול עיניי. אני לא יודעת לחוש. נפגעתי ממך. אהבת חיי עומדת למול עיניי אני לא יודעת לאהוב אותך. נפגעתי ממך. אהבת חיי עומדת למול עיניי. אני רוצה לדעת אותך. אבל נפגעתי ממך. אתה ... אהבת חיי. עמדת מול עיניי לא הצלחתי לתפוס אותך. חמקת מבין ידיי. לא הצלחתי להבחין בך, לא הצלחתי לחוש אותך , לא הצלחתי לאהוב אותך, כי בגללך אהבת חיי. בגללך אין לי עוד את הכח. בגללך אהבת חיי אין לי עוד אהבה. אהבת חיי נפגעתי ממך.