אהבתי אליך

כאהבת ארץ

נבנית

מתחדשת

מניבה פירות

 

אהבתי אליך

כאהבת ארץ

יציבה

חזקה

למרות רעידות

 

וגם אם נדמה

כי הגיעה עת בצורת

אל תשכח

כי אהבת שמיים בינינו

שנועדה

להשגיח

להבטיח

שתמטיר גשמי ברכה

 

אהבת השמיים האלה

שהעניקו לי

אותך