אלייך לכתוב, נפשי,

רק אלייך-

נאווה, בודדה, אצילית.

לא לבגוד בתומך

בטהרת זיווגנו,

בחושבי על אחר,

בעת נהרות עדן שוקקים

ביננו חיי אהבה.

 

ועם תום---

אם תירצי לעולם

כמתן אוהב

לתת

את שלא ניתן לתת---

 

---תני.

ושובי אליי

ובכי בחיקי

ואבכה בחיקך אף אני.

על התום הזהוב

שנידקר---