בס"ד

 

חיי חלומות רוחשים

מצמחים מציאות, כעלה

קטן

מתוך האדמה הטרשית הבקועה,

מהלמות הכאב שהלמתי עצמי לחיות, ולא לקמול

עם הזרע העייף באדמה.

 

רך הוא, ירוק העלה,

אך נאה הוא:

בוורידים הדקים שמפעימתם אמונה,

בירוק שמנשקתו החמה,

במבטו המבויש לעליו, כאומר-

הביטי חמה וראי,

אלייך ארכן לעץ

 

ולא יבין הוא ההלך ליד,

בנוזפו

הפסיקי הגות, והתחילי עשות

נערת שרעפים

רחוקה---

 

 

ובכך יוזך

עלי הקט,

בדמעות הבדידות הטהורות.